วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน วันที่ ๒๗ ธันวาคม - วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕


วันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๕
-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   ติว ข้อสอบ O – net นักเรียนชั้น ป.๖

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔ ตามตาราง คาบที่ ๓

-                   คุมนักเรียนแปรงฟัน

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้นป. ๖/๑ ตามตารางคาบที่ ๕

-                   คุมนักเรียนชั้น ป.๖/๒ ก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน

 วันที่ ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๕

-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   ติว ข้อสอบ O – net นักเรียนชั้น ป.๖

-                   ตรวจงานนักเรียน

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔ ตามตาราง คาบที่ ๓

-                   คุมนักเรียนแปรงฟัน

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้นป. ๖/๑ ตามตารางคาบที่ ๔

-                   คุมนักเรียนชั้น ป.๖/๒ ก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน


วันที่ ๒ มกราคม  ๒๕๕๖

-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   ติว ข้อสอบ O – net นักเรียนชั้น ป.๖

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑

-                   คุมนักเรียนแปรงฟัน

-                   ตรวจงานนักเรียน

-                   คุมนักเรียนชั้น ป.๖/๒ ก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน

วันที่ ๓ มกราคม  ๒๕๕๖

-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   ติว ข้อสอบ O – net นักเรียนชั้น ป.๖

-                   พิมพ์งาน

-                   ตรวจงานนักเรียน

-                   ประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

วันที่ ๔ มกราคม  ๒๕๕๖

-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   ทำความสะอาดห้องภาษาไทย

-                   ติวข้อสอบ O – net นักเรียนชั้น ป.๖

-                   ตรวจงาน น.ร

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔ ตามตารางคาบที่ ๓

-                   พิมพ์งาน

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้นป.๖/๑ ตามตารางคาบที่ ๔

-                   คุมนักเรียนชั้น ป.๖/๒ ก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน

วันที่ ๗ มกราคม  ๒๕๕๖

-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   ทำความสะอาดห้องภาษาไทย

-                   ติวข้อสอบ O – net นักเรียนชั้น ป.๖

-                   ช่วยคุณครูคุมนักเรียนที่อาคารเอนกประสงค์ (โรงเรียนปากพนังมาแนะแนว)

-                   คุมนักเรียนชั้น ป.๖/๒ ก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน

วันที่ ๘ มกราคม  ๒๕๕๖

-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   ทำความสะอาดห้องภาษาไทย

-                   ติวข้อสอบ O – net นักเรียนชั้น ป.๖

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้นป.๖/๔ ตามตารางคาบที่ ๓

-                   ตวรจสอบ และแก้ไขบล๊อกให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น